Wydziałowe Laboratorium Geochemii Organicznej i Analiz Środowiskowych (WLGOiAŚ)
jest jednostką Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH)

MOŻLIWOŚCI BADAWCZE/POMIAROWE

 • analiza pirolityczna Rock Eval
 • analiza składu cząsteczkowego gazu (CH4, C2H6, C3H8, i-C4H10, n-C4H10, i-C5H12, n-C5H12, neo C5H12, C6H14, węglowodory nienasycone, N2, H2, O2, CO2, He, Ne, H2S, związki siarki, CO)
 • analiza składu trwałych izotopów (C, H, S, N) w wybranych składnikach gazu
 • analizy GC-FID, GC-MS, GC-MS-MS
 • ekstrakcja rozpuszczalnikowa materii organicznej z próbek geologicznych i środowiskowych
 • analiza trwałych izotopów C i O w węglanach
 • analiza trwałych izotopów  S w siarczanach, siarczkach i siarce rodzimej
 • analiza trwałych izotopów C w kerogenie, bituminach lub ich frakcjach
 • analiza elementarna (C, H, N, S) kerogenu, bituminów lub ich frakcji
 • standaryzacja ropy
 • oznaczenie gęstości produktów naftowych i innych cieczy
 • oznaczanie pH, Eh i stężenia jonów HCO3–  próbek wody
 • piroliza wodna (HP) 

APARATURA

 • Aparat pirolityczny Vinci Technologies Rock-Eval 6
 • Spektrometr masowy Finnigan Delta Plus sprzężony poprzez przystawkę GC Combustion III Interface z chromatografem gazowym HP 6890 oraz poprzez przystawkę Conflo II z analizatorem elementarnym EA1108
 • Spektrometr masowy Thermo Scientific Delta V Plus MS połączony poprzez przystawki Conflo IV i GC Isolink z chromatografem Trace GC Ultra i analizatorem elementarnym Flash 2000
 • Przystawka GasBench – do preparatyki próbek węglanowych do analizy składu trwałych izotopów C i O oraz do preparatyki próbek wody do analizy składu trwałych izotopów H i O
 • Przystawka PreCon – do pomiaru składu trwałych izotopów C w metanie o bardzo niskich koncentracjach
 • Aparat do separacji kerogenu KEROGENATRON firmy Vinci Technologies
 • Gęstościomierz Anton Paar DMA 4500 M
 • Chromatograf gazowy Hewlett Packard 5890 Series II z detektorami FID i FPD
 • Chromatograf gazowy Agilent Technologies 7890A z detektorem masowym Agilent Technologies 5975C
 • Chromatograf gazowy Agilent Technologies 7890A z potrójnym detektorem masowym Agilent Technologies 7000
 • Pirolizer Pyroprobe 5000
 • Chromatograf cieczowy LC z pompą izokratyczną i detektorem UV-VIS (Knauer)
 • Chromatograf gazowy Agilent 7890A z systemem zaworowym oraz detektorami FID i TCD
 • Chromatograf gazowy Agilent 7890B z systemem zaworowym oraz detektorami FPD i TCD
 • Chromatograf gazowy Thermo Scientific Trace 1300 z systemem zaworowym i z detektorami TCD i FID i metanizerem
 • Aparat ekstrakcyjny Soxtec AVANTI 2055 firmy TECATOR oraz zestawy ekstrakcyjne Soxhleta
 • Analizator elementarny Carlo Erba EA1108
 • Reaktory Parr Instrument i zestaw urządzeń do eksperymentów pirolizy wodnej
 • Wirówka MPW
 • Wyparka próżniowa Rotavapor V100
 • Myjnia ultradźwiękowa
 • Piec komorowy
 • Suszarka komorowa próżniowa
 • Młynek laboratoryjny walcowo-pierścieniowy
 • Kruszarka